RB ESPI 25/2022 Działania związane z realizacją strategii Emitenta

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”, „Emitent”) informuje, że dnia 20 września 2022 roku podjął decyzję o przesunięciu na rok 2023 kolejnych działań związanych z realizacją strategii Emitenta w obszarze rozwoju działalności asset management. Decyzja została podjęta po przeprowadzonej przez Emitenta analizie posiadanych możliwości organizacyjnych oraz perspektyw dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta, w szczególności wynikających z aktywnego rozwoju projektu EMI, a także dynamicznego rozwoju działalności w obszarze windykacji oraz wymiany walut.

Posiadane przez Grupę Kapitałową Emitenta rozwiązania organizacyjne, technologiczne oraz prawne, w tym uzyskana notyfikacja pozwalająca na prowadzenie działalności transgranicznej we wszystkich 29 krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 64/2021 z dnia 23 grudnia 2021 roku, umożliwiają rozwój działalności platformy wymiany walut oraz projektu EMI, świadczących usługi na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Decyzja o przesunięciu na kolejny rok działań związanych z rozwojem obszaru asset management jest, również wynikiem dużego zainteresowania potencjalnych klientów ofertą windykacyjną i wymiany walut. W celu optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów, Emitent podjął powyższą decyzję, co pozwoli na pełne skoncentrowanie na rozwoju usług, jakie aktualnie oferuje Grupa Kapitałowa Emitenta. Celem takich działań jest skokowe zwiększenie skali biznesu prowadzonego przez Spółki zależne Emitenta w obszarze działalności faktoringowej, windykacyjnej oraz wymiany walut i projektu EMI.

W związku z powyższym Emitent niezwłocznie przystąpi do renegocjowania umów zawartych z Alpine Limited związanych z nabyciem akcji w spółce Mori Capital Management Limited, o których to zawarciu Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 20/2022.

O dalszych etapach realizacji strategii Emitent będzie informował w stosownych raportach bieżących.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Czytaj dalej