RB ESPI 28/2022 Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – październik 2022 r.

Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI za październik 2022 roku.

  • Wymiana walut na platformach online

Wartość obrotu na platformie wymiany walut w październiku 2022 r. wyniosła ok. 597,94 mln PLN oraz była wyższa o 29,04 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dziesięciu miesiącach 2022 roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom  ok. 4 519,37 mln PLN, co oznacza wzrost o 16,43 % rok do roku.

  • Zlecenia windykacyjne

Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w październiku 2022 r. wyniosła ok.  48,56 mln PLN oraz była wyższa o 87,05 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dziesięciu miesiącach 2022 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom ok. 854,21 mln PLN, notując wzrost o 41,98 % rok do roku.

  • Sfinansowane wierzytelności

W październiku 2022 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez AFORTI Factor wynosiła ok.  0,62 mln PLN oraz była wyższa o 63,70% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dziesięciu miesiącach bieżącego roku AFORTI Factor sfinansowała łącznie
ok.  3,84 mln PLN wierzytelności, notując obniżkę o 54,43% rok do roku.

  • Łączna sprzedaż

W październiku 2022 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 154,28 mln EUR i była wyższa o 44,89 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dziesięciu miesiącach 2022 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom ok.  1 282,04 mln EUR, co oznacza wzrost o  30,10 % rok do roku.

  • Łączna liczba klientów

W październiku 2022 r. łączna liczba klientów w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła 7 254 oraz była wyższa o 11,16 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za październik 2022 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Czytaj dalej

Jedna myśl na temat “RB ESPI 28/2022 Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – październik 2022 r.”

Możliwość komentowania jest wyłączona.