RB ESPI 13/2023 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zakończonym w dniu 28 lipca 2023 roku

Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, dalej „Spółka” niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki rozpoczętym w dniu 30 czerwca 2023 roku i zakończonym, po przerwie, w dniu 28 lipca 2023 roku:

1. Klaudiusz Sytek – liczba akcji oraz głosów z akcji – 5 542 760 – udział w głosach na WZ – 91,60% – udział w ogólnej liczbie głosów – 61,30%
2. Kamilla Sytek-Skonieczna – liczba akcji oraz głosów z akcji – 508 217 – udział w głosach na WZ – 8,40% – udział w ogólnej liczbie głosów – 5,62%

Załącznik