RB EBI 25/2023 Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za rok 2022

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o dokonaniu zmiany terminu publikacji raportu rocznego Spółki za 2022 rok.

Zgodnie z raportem bieżącym EBI Spółki nr 24/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 roku termin publikacji raportu rocznego Spółki za 2022 roku zadeklarowano na dzień 31 października 2023 roku.

Zarząd Spółki prowadzi zaawansowane rozmowy z firmami audytorskimi mające na celu podpisanie umowy na badanie sprawozdań finansowych za rok 2022.

W tej sytuacji Zarząd Spółki informuje, iż dokonuje zmiany terminu publikacji raportu rocznego Spółki za rok 2022 rok oraz wskazuje 15 grudnia 2023 roku jako nowy termin publikacji raportu rocznego za rok 2022 i taki też termin wskazuje obecnie jako nowy w ramach zmiany harmonogramu.

Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych Spółki pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zarząd informuje o incydentalnym naruszeniu Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, poprzez publikację tej informacji bez zachowania terminu 2 dni od terminu wyznaczonego poprzednią zmianą harmonogramu, co wynika z dużego zaangażowania w finalizację umowy z audytorem.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” oraz pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect” (zmienionej Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”).

Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu

RAPORT