RB EBI 8/2024 Informacja o stanie stosowania zasad zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na NewConnect 2024”

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym w załączeniu przekazuje informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego obowiązujących emitentów akcji wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”.
Podstawa prawna: §4 ust. 4a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu

RAPORT

INFORMACJA O STOSOWANIU DOBRYCH PRAKTYK RYNKOWYCH