RB EBI 10/2024 Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za rok 2022 Aforti Holding Spółka Akcyjna

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o dokonaniu zmiany terminu publikacji raportu rocznego Spółki za 2022 rok.

Zgodnie z raportem bieżącym EBI Spółki nr 7/2024 z dnia 26 marca 2024 roku termin publikacji raportu rocznego Spółki za 2022 roku zadeklarowano na dzień 30 kwietnia 2024 roku.

Zarząd Spółki raportem bieżącym EBI nr 26/2023 z dnia 3 listopada 2023 roku poinformował o zawarciu umowy o przeprowadzenie badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za lata 2022 i 2023. Badanie sprawozdań finansowych za rok 2022 nie zostanie ukończone przed dniem 30 kwietnia 2024 roku.

W tej sytuacji Zarząd Spółki informuje, iż dokonuje zmiany terminu publikacji raportu rocznego Spółki za rok 2022 rok oraz wskazuje dzień 31 maja 2024 roku jako nowy termin publikacji raportu rocznego za rok 2022 i taki też termin wskazuje obecnie jako nowy w ramach zmiany harmonogramu.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu

RAPORT