RB EBI 14/2024 Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 13 czerwca 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki na podstawie § 15 ust. 4 Statutu Spółki, podjęła uchwałę o dokooptowaniu do składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Zglińskiego.

Życiorys zawodowy nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu

RAPORT

Biogram Paweł Zgliński, Członek Rady Nadzorczej