RB ESPI 13/2024 Informacja o ukazaniu się obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego Aforti Holding S.A.

Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Spółka”_ niniejszym zawiadamia, iż w dniu 14 czerwca 2024 roku nadzorca układu, którym jest Paweł Lewandowski w postępowaniu restrukturyzacyjnym _postępowaniu o zatwierdzenie układu_ Spółki, na podstawie art. 226a ust. 1 Prawa Restrukturyzacyjnego obwieścił o ustaleniu dnia układowego na dzień 14 czerwca 2024 roku.

Zgodnie ze stanowiskiem Spółki celem obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego jest umożliwienie restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z częścią wierzycieli, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli, a także ochrona interesów Spółki, jej inwestorów oraz kontrahentów. Spółka wraz z ww. doradcą restrukturyzacyjnym zamierza kontynuować proces kompleksowej restrukturyzacji przedsiębiorstwa Spółki od strony przychodowej i kosztowej. Restrukturyzacja Spółki pozwoli na zwiększenie obrotów oraz maksymalizację zysków w aktualnym otoczeniu prawnym i finansowym Spółki.

 

Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu

RAPORT