Raporty roczne

ROK 2021

 • Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2021
  Data dodania: 2022-06-30

Pobierz Raport
Pobierz Sprawozdanie biegłego rewidenta

Pobierz uzupełniony Raport

 • Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2021
  Data dodania: 2022-06-30

Pobierz Raport
Pobierz Sprawozdanie biegłego rewidenta

Pobierz uzupełniony Raport

ROK 2020

 • Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2020
  Data dodania: 2021-05-31

Pobierz Raport
Pobierz Sprawozdanie biegłego rewidenta

 • Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2020
  Data dodania: 2021-05-31

Pobierz Raport
Pobierz Sprawozdanie biegłego rewidenta

ROK 2019

 • Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019
  Data dodania: 2020-05-29

Pobierz Raport
Pobierz Sprawozdanie biegłego rewidenta

 • Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2019
  Data dodania: 2020-05-29

Pobierz Raport
Pobierz Sprawozdanie biegłego rewidenta

ROK 2018

 • Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2018
  Data dodania: 2019-05-30

Pobierz Raport
Pobierz Sprawozdanie biegłego rewidenta

 • Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2018
  Data dodania: 2019-05-30

Pobierz Raport
Pobierz Sprawozdanie biegłego rewidenta

ROK 2017

 • Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2017
  Data dodania: 2018-05-30

Pobierz Raport
Pobierz Sprawozdanie biegłego rewidenta

 • Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2017
  Data dodania: 2018-05-30

Pobierz Raport
Pobierz Sprawozdanie biegłego rewidenta

ROK 2016

 • Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2016.
  Data dodania: 2017-06-02

Pobierz Raport

 • Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2016.
  Data dodania: 2017-04-24

Pobierz Raport

ROK 2015

 • Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2015
  Data dodania: 2016-05-30

Pobierz Raport

 • Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2015
  Data dodania: 2016-04-15

Pobierz Raport

ROK 2014

 • Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2014
  Data dodania: 2015-05-29

Pobierz Raport

 • Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2014
  Data dodania: 2015-05-29

Pobierz Raport

ROK 2013

 • Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2013
  Data dodania: 2014-06-03

Pobierz Raport

 • Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2013
  Data dodania: 2014-06-03

Pobierz Raport

ROK 2012

 • Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2012
  Data dodania: 2013-05-31

Pobierz Raport

 • Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2012
  Data dodania: 2013-05-31

Pobierz Raport

ROK 2011

 • Skonsolidowany raport roczny za 2011
  Data dodania: 2012-06-28

Pobierz Raport

 • Jednostkowy Raport roczny za 2011 r.
  Data dodania: 2012-06-15

Pobierz Raport

 • Jednostkowy Raport roczny za 2011 r. – uzupełniony o Opinię i Raport Biegłego Rewidenta
  Data dodania: 2012-06-15

Pobierz Raport