Raporty kwartalne

Rok 2019


 • Raport za III kwartał 2019 r.
  Pobierz
  Raport (wersja polskojęzyczna)
  Prezentację (wersja polskojęzyczna)

Download
Report (english version)
Presentation (english version)

 • Raport za IV kwartał 2019 r.
  Pobierz
  Raport (wersja polskojęzyczna)
  Prezentację (wersja polskojęzyczna)

Download
Report (english version)
Presentation (english version)

Rok 2018


Download
Report (english version)
Presentation (english version)

Download
Report (english version)
Presentation (english version)

Download
Report (english version)
Presentation (english version)

 

Rok 2017


Raport za I kwartał 2017 r.
Pobierz Raport
Pobierz Prezentację

Raport za II kwartał 2017 r.
Pobierz Raport
Pobierz Prezentację

Raport za III kwartał 2017 r.
Pobierz Raport
Pobierz Prezentację

Raport za IV kwartał 2017 r.
Pobierz Raport
Pobierz Prezentację

 

Rok 2016


Raport za I kwartał 2016 r.
Pobierz Raport
Pobierz Prezentację

Raport za II kwartał 2016 r.
Pobierz Raport
Pobierz Prezentację

Raport za III kwartał 2016 r.
Pobierz Raport
Pobierz Prezentację

Raport za IV kwartał 2016 r.
Pobierz Raport
Pobierz Prezentację

 

Rok 2015


Raport za I kwartał 2015 r.
Pobierz Raport
Pobierz Prezentację

Raport za II kwartał 2015 r.
Pobierz Raport
Pobierz Prezentację

Raport za III kwartał 2015 r.
Pobierz Raport
Pobierz Prezentację

Raport za IV kwartał 2015 r.
Pobierz Raport
Pobierz Prezentację

 

Rok 2014


Raport za I kwartał 2014 r.
Pobierz Raport
Pobierz Prezentację

Raport za II kwartał 2014 r.
Pobierz Raport
Pobierz Prezentację

Raport za III kwartał 2014 r.
Pobierz Raport
Pobierz Prezentację

Raport za IV kwartał 2014 r.
Pobierz Raport

 

Rok 2013


Raport za I kwartał 2013 r.
Pobierz Raport

Raport za II kwartał 2013 r.
Pobierz Raport

Raport za III kwartał 2013 r.
Pobierz Raport

Raport za IV kwartał 2013 r.
Pobierz Raport

 

Rok 2012


Raport za I kwartał 2012 r.  (RB EBI 11/2012 z dn. 15.05.2012 r.)
Pobierz Raport

Raport za II kwartał 2012 r. (RB EBI 29/2012  z dn. 14.08.2012 r. ;  RB EBI 30/2012 z dn. 16.08.2012 r. )
Pobierz Raport
Pobierz Raport wraz z uzupełnieniem

Raport za III kwartał 2012 r. (RB EBI 41/2012  z dn. 14.11.2012)
Pobierz Raport

Raport za IV kwartał 2012 r. (RB EBI /2012  z dn. )
Pobierz Raport

 

Rok 2011


Raport za II kwartał 2011 r. (RB EBI 8/2011 z dn. 14.08.2011 r.)
Pobierz Raport

Raport za III kwartał 2011 r. (RB EBI 20/2011  z dn. 14.11.2011 r.)
Pobierz Raport

Raport za IV kwartał 2011 r. (RB EBI 6/2012  z dn. 14.02.2012 r.)
Pobierz Raport